Skontaktuj się z nami

Ławka ogrodowa logo

ul. Rybnicka 41
44-300 Wodzisław Śląski

Warunki dostaw i zwrotów

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem kuriera.
 2. Ławki wysyłane są w elementach do samodzielnego montażu (stelaż, deski, elementy montażowe), do każdej ławki dołączona jest instrukcja skręcania.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3-5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Produktów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

1             W przypadku wystąpienia wady materiałowej lub technologicznej reklamacja powinna być zgłoszona w okresie trwania gwarancji, nie później niż w terminie 14 dni od daty wykrycia wady w formie pisemnej na adres FHU Rarytas, ul. Kózki 3, 28-530 Skalbmierz lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lawkirarytas.pl

 1. Jeżeli Producent lub Dystrybutor poprosi o udostępnienie zdjęć reklamowanego wyrobu w celu rozpatrzenia reklamacji bez oględzin to nabywca jest zobowiązany te zdjęcia dostarczyć razem z pisemną reklamacją.
 2. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez dystrybutora lub producenta w terminie ustalonym przez strony.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz kopią dowodu zakupu.
 4. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:
 • użytkowania niezgodnego z funkcją i przeznaczeniem urządzenia,
 • dokonywania modyfikacji konstrukcji wyrobu,
 • uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,
 • montażu urządzenia niezgodnego z instrukcją,
 • Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

siły wyższej, np stan wojny, stan klęski żywiołowej;

 1. Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu), w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: FHU Rarytas, ul. Kózki 3, 28-530 Skalbmierz, lub na adres biuro@lawkirarytas.pl
 2. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu
 3. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: FHU Rarytas, ul. Rybnicka 41, 44-300 Wodzisław Śląski.

Szczegółowe warunki dostaw, reklamacji i zwrotów zawarte są w Regulaminie Sklepu.

Twój koszyk
Scroll to Top